Školiace stredisko VZS SČK

Školenia - Prihláška na školenie

Súhlasím s používaním a spracovávaním osobných údajov pre potreby Školiaceho strediska VZS SČK Prešov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.

Všetky údaje uvedené v prihláške musí účastník podpísať (osvedčiť svojim podpisom) pred nástupom do kurzu.Termín kurzu: BRONZ - 30. 5. - 2. 6. 2022 v Prešove (PU bazén, čas 8:00 hod.)

Osobné údaje:

Meno:

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Rodinný stav:

Bydlisko:

PSČ:

Povolanie:

Kontaktný telefón:

Kontaktný e-mail:

Doplňujúce informácie:

Kontrolná otázka - 2. deň týždňa: