Školiace stredisko VZS SČK

Preškolenia - Aktuálne

P O Z V Á N K A


Fakulta športu Prešovskej univerzity
a
Školiace stredisko VZS SČK pri ÚzS SČK Prešov

Vás pozývajú na

PREŠKOLENIE PLAVCOV – ZÁCHRANÁROV
BRONZ - STRIEBRO

Termín: 4. 6. 2018

Miesto: Prešovská univerzita – plaváreň

Kategória:

Podľa pedagogického dokumentu VZS SČK schváleného v apríli 2003 došlo k prerozdeleniu jednotlivých kategórií nasledovne:

1) Plavec - záchranár – kvalifikačný stupeň „BRONZ“ – plavčík pre bazény
2) Plavec - záchranár – kvalifikačný stupeň „STRIEBRO“ – plavčík pre bazény a otvorenú vodu (viac v sekcii Školenia - Kategórie)

Podmienky účasti:

- vyplnená a odoslaná online-prihláška (v sekcii Preškolenia - Prihláška), alebo vyplnená a odoslaná prihláška (tu si môžete stiahnuť vzor prihlášky - doc súbor) poštou, faxom alebo e-mailom do 3. 6. 2018
- lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz nie staršie ako 1 mesiac(tu si môžete stiahnuť vzor potvrdenia - doc súbor)
- nástup do kurzu 7,00 hod. - plaváreň Prešovskej univerzity (zo železničnej stanice trolejbus č. 38 smer Sídlisko 3)

Podmienky preškolenia:

- viac v sekcii Školenia - Požiadavky
- poplatok za preškolenie a vystavenie preukazu 45 €

Poznámka:

- 2 x farebná fotografia (2,5 x 3 cm)
- starý preukaz VZS SČK

Ďalšie informácie:

sekcia Kontakt