Školiace stredisko VZS SČK

Školenia - Aktuálne

P O Z V Á N K A


Fakulta športu Prešovskej univerzity
a
Školiace stredisko VZS SČK pri ÚzS SČK Prešov

Vás pozývajú na

KURZ PLAVCOV – ZÁCHRANÁROV
BRONZ

Termín: 30. 5. - 2. 6. 2022

Miesto: Prešovská univerzita – plaváreň

Kategória:

1) Plavec - záchranár – kvalifikačný stupeň „BRONZ“ – plavčík pre bazény

Podmienky účasti:

- vyplnená a odoslaná online-prihláška (v sekcii Školenia - Prihláška), alebo vyplnená a odoslaná prihláška (tu si môžete stiahnuť vzor prihlášky - doc súbor) poštou, faxom alebo e-mailom do 30. 5. 2022
- lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať kurz nie staršie ako 1 mesiac (tu si môžete stiahnuť vzor potvrdenia - doc súbor)
- nástup do kurzu 7,00 hod. na bazéne PU - plaváreň Prešovskej univerzity (zo železničnej stanice trolejbus č. 38 smer Sídlisko III.)

Podmienky prijatia:

- splnenie vstupných plaveckých testov (viac v sekcii Školenia - Podmienky prijatia)
- zaplatenie kurzového poplatku - 200 €

Absolvovaním kurzu a záverečných skúšok získate:

- kvalifikáciu „Plavec - záchranár“, kvalifikačný stupeň „BRONZ“
- medzinárodný preukaz VZS SČK a ILS

Poznámka:

- na kurz si zoberte: písacie potreby, plavky, 2 x farebná fotografia (2,5 x 3 cm)
- stravu, ubytovanie, úrazové poistenie si hradí účastník sám
- v prípade záujmu o ubytovanie Vám uvádzame tel. čísla na internáty:
MLADOSŤ 051/7711750, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 051/7722851

Ďalšie informácie:

sekcia Kontakt