Školiace stredisko VZS SČK

Školenia - Kategórie

1. stupeň – Bronz - Water Rescue swiming pool - plavčík pre bazény

predmet činnosti: zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach a umelých kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou

2. stupeň – Striebro - Water Rescue open water - plavčík na otvorenú vodu

predmet činnosti : zaistenie záchrannej služby, prevencie nehôd a utopení v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

3. stupeň – Zlato - vedúci strediska Vodnej Záchrannej Služby SČK

predmet činnosti : organizačne - riadiaca činnosť pri zabezpečovaní preventívnej a priamej záchranárskej činnosti na veľkých vodných plochách a tokoch, zaistenie prevencie nehôd a utopenia v bazénoch, plaveckých zariadeniach, umelých a prírodných kúpaliskách v súlade s platnou legislatívou, zaistenie záchrannej služby pri rekreácii, vodných športoch a súťažiach na veľkých vodných plochách a tokoch, účasť v záchrannom družstve VZS SČK pri živelných pohromách.

Inštruktor Vodnej Záchrannej Služby SČK

predmet činnosti : má právo viesť výučbu v kurzoch základných kvalifikácií VZS SČK s právnou zodpovednosťou. Môže byť menovaný do skúšobných komisií kurzov ako predseda alebo člen.