Školiace stredisko VZS SČK

Galéria

DOMAŠA JÚN 2008 - Striebro

JÚN 2008 - Bronz

FEBRUÁR 2008 - Bronz

JÚN 2007 - Striebro

JÚN 2007 - Bronz

Bronz Prešov 2007

Striebro Domaša 2006