Školiace stredisko VZS SČK

Preškolenia - Požiadavky

Požiadavky záverečných skúšok doškoľovacieho kurzu po uplynutí platnosti kvalifikačného preukazu VZS SČK

Doškoľovací kurz v rozsahu 10 hodín (1 deň) výučby sa skladá z dvoch častí:
Rozsah a zameranie záchranárskych zručností stanovuje inštruktor so zohľadnením dosiahnutej kvalifikácie účastníka kurzu (Bronz, Striebro, Zlato)

Teória:

a) najnovšie poznatky z oblasti traumatológie a predlekárskej prvej pomoci

b) najnovšie poznatky z oblasti VZS SČK

Prax:

a) test plaveckej výkonnosti: 400 m v limite M 8:45 min / Ž 9:30 min

b) previerka troch záchranárskych zručností