Miestny spolok VZS SČK

Kontakt

Miestny spolok VZS SČK Prešov

Jarková 45
080 01 Prešov

Predseda miestneho spolku

Mgr. Radoslav Koľ
tel.: 0905 311 548

Miestny spolok VZS SČK - kontakt